Zakup i dostawa ramienia pomiarowego siedmioosiowego

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „JURCZAK” Jacek Jurczak zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę ramienia pomiarowego siedmioosiowego.

Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w ramach projektu „Wdrożenie innowacyjnych technologii obróbki metali oraz unikalnego produktu w postaci wózka transportowego wspomaganego elektrycznie” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.