Projekty unijne.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „JURCZAK” Jacek Jurczak

realizuje projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach:
Działania nr 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”
Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”
Schemat 1.5 A „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP”
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu:

„Wdrożenie innowacyjnych technologii obróbki metali oraz unikalnego produktu w postaci wózka transportowego wspomaganego elektrycznie”