Projekty unijne.

Wdrożenie innowacyjnych technologii obróbki metali oraz unikalnego produktu w postaci wózka transportowego wspomaganego elektrycznie w firmie PPHU „Jurczal” Jacek Jurczak.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działania 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny” Schemat 1.5 A „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat”.

W dniu 28 sierpnia 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Dolnośląskim – Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą a PPHU „JURCZAK” Jacek Jurczak.

Całkowita wartość projektu: 4 671 540,00 PLN, w tym dofinansowanie w wysokości 1 709 100,00 PLN.

Przedmiotem projektu jest zakup środków trwałych oraz WNiP, które pozwolą zwiększenie innowacyjności firmy w skali kraju poprzez wprowadzenie na rynek nowego produktu – wózka transportowego wspomaganego elektrycznie, a także wdrożenie nowych technologii w zakresie obróbki materiałów. Zakup urządzeń pozwoli na wprowadzenie zasadniczych zmian w procesie produkcyjnym. W zakres projektu wchodzi m.in. nabycie takich urządzeń jak:
– obrabiarki 5-osiowej,
– centrum tokarskiego,
– waterjeta,
– lasera,
– przecinarki taśmowej CNC,
– walcarki do blachy,
– elektrycznej gwinciarki,
– szlifierki do wałków i otworów,
– tokarki uniwersalnej,
– frezarki uniwersalnej,
– wiertarki promieniowej,
– sprężarki śrubowej,
– ramienia pomiarowego,
– tablicy multimedialnej,
– giętarki do rur i profili,
– maszyny pomiarowej,
– stanowiska komputerowego.
– oraz nabycie oprogramowania CAD/CAM.

W wyniku realizacji projektu wprowadzony zostanie na rynek nieznany nowy produkt w postaci wózka transportowego wspomaganego elektrycznie. Inwestycja pozwoli również na rozszerzenie asortymentu oferowanego przez przedsiębiorstwo, przyspieszenie i usprawnienie procesu produkcyjnego, dostosowanie się firmy do potrzeb klientów.

W wyniku realizacji projektu planowane są do osiągnięcia m.in. następujące rezultaty:
– wprowadzenie innowacji, w tym innowacji produktowej oraz innowacji procesowej;
– wzrost przychodów ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów;
– wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

Archiwum:

„Wdrożenie innowacyjnych technologii obróbki metali oraz unikalnego produktu w postaci wózka transportowego wspomaganego elektrycznie”